За нас

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Групата се състои от компанията-майка и дъщерните й предприятия: „Алтерон“ АДСИЦ, „Алтерон Пропърти“ АДСИЦ, „Пътища и съоръжения – ГМС“ ЕООД, ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, „Грийнхаус Стрелча“ АД, „Естакада“ ЕООД.